facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Vykonávanie pracovných aktivít počas dopoludnia a popoludní v tvorivých dielňach pod odborným vedením s cieľom udržať alebo rozvíjať fyzické, mentálne a pracovné schopnosti a začlenenie prijímateľa sociálnych služieb do spoločnosti.

Prijímateľ má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky, ktoré sú zverejňované prostredníctvom Ročného plánu aktivít a činností na aktuálny rok ako aj Týždenného plánu aktivít a činností na nástenke vo vestibule zariadenia. Týmto zverejnením sú dostupné pre prijímateľov ako aj pre príbuzných. 

Aktivity:

 • Rôzne záujmové činnosti ako je modelovanie, ručné práce – štrikovanie, strihanie, maľovanie, výroba tematických dekoratívnych predmetov (vianočná, veľkonočná výzdoba....)
 • Cvičenia a podpora fyzickej aktivity a jej zachovávanie, denné prechádzky, ktorými zabezpečujeme aj kontakty so širším okolím
 • Pravidelné koncerty detí, súborov, združení a jednotlivcov v našom zariadení
 • Aktívna účasť prijímateľov na komunitných trhoch s vlastnoručne vyrobenými výrobkami
 • Vychádzky do okolia – Bardejovské Kúpele, Zborov, zahraničie...
 • Oslavy menín, narodenín, životných jubileí prijímateľov
 • Posedenia pri rozhovore na rôzne témy – aktuálne, duchovné ...
 • Spoločenské hry a turnaje
 • Aktivity na cibrenie pamäte, čítanie a počúvanie čítaného, cibrenie pamäte pomocou rôznych kvízov
 • Aktivity a činnosti na prácu s hudbou, knihou
 • Aktivity v komunitách

 

Poskytujeme prijímateľom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu s individuálnym prístupom k jednotlivým prijímateľom.

Všetky činnosti sú prispôsobené telesnému a psychickému stavu prijímateľa pod odborným vedením.

V zariadení je vytvorený priestor Kaplnky sv. Mikuláša, ktorá poskytuje duchovnú činnosť pravidelnými bohoslužbami.

V prípade potreby kňazi vykonávajú sviatosť zmierenia pre ťažko chorých a umierajúcich, aj pomazanie nemocných.

Pri realizácii uvedených činností vychádzame zo skúseností, že prijímatelia sa dajú ľahko motivovať k pracovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú.

Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, a preto volíme vhodné záujmové, kultúrne a iné aktivity, kde inšpiráciou sú samotní prijímatelia, ako aj ich rodina.

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok