facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Sociálne poradenstvo je poskytované prostredníctvom vedúcej sociálneho úseku a sociálneho pracovníka, ktorý pôsobia ako integračný činiteľ medzi prijímateľom, príbuznými prijímateľov a jednotlivými úsekmi zariadenia.

Sociálny pracovník sprevádza prijímateľa počas celého pobytu v zariadení, od prvého kontaktu. Prostredníctvom individuálnych plánov a krátkodobých individuálnych plánov klienta asistuje jedincom pri rozvíjaní ich schopností, podporuje a posilňuje samostatnosť. Ako jednu zo základných metód sociálnej práce využíva sociálny pracovník rozhovor, ktorým smeruje k dohode medzi  zúčastnenými stranami.

Sociálny pracovník poskytuje klientom a ich rodinným príslušníkom základné sociálne poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života.

V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a problémoch, ktoré presahujú kompetencie základného sociálneho poradenstva, je daný problém konzultovaný a riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

Medzi najdôležitejšie úlohy sociálneho pracovníka je  vytvorenie vzťahu, vzájomná dôvera, ponúknutá bezpečnosť.

Základné činnosti v sociálnej práci:

  • udržiavanie kontaktu s príbuznými prijímateľov,
  • sociálny pracovník sa zúčastňuje tvorby individuálnych plánov a krátkodobých individuálnych plánov,
  • poradenská služba zameraná na poskytovanie informácií týkajúcich sa zákona o sociálnych službách,
  • administratívna činnosť, spolupráca s úradmi,
  • vedenie spisovej a elektronickej dokumentácie prijímateľov sociálnych služieb.

 

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO, POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
 

Sociálne poradenstvo a poskytovanie informácií v zariadení Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov  vykonávajú odborní zamestnanci :

a) vedúca sociálneho úseku a sociálny pracovník vykonávajú sociálne poradenstvo záujemcom o sociálnu službu, prijímateľom  sociálnej služby a ich rodinným príslušníkom:

  1. osobne v  kancelárii vedúcej sociálneho úseku v pracovných dňoch v čase 07:30 - 16:00 hod.
  2. telefonicky  v pracovných dňoch  v čase 07:30 - 16:00 hod. na tel. čísle: 054/4793221, mobil +421 902 400 401
  3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

  1. ošetrujúci lekár MUDr. Tatiana Pinková  poskytuje informácie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby v zariadení Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov len na telefónnom čísle 054/ 4788642 a to len osobám, ktoré určí prijímateľ sociálnej služby.

 

  1. Informácie o poskytovanej sociálnej službe prijímateľovi sociálnej služby v zariadení sa poskytujú len osobám, ktoré určí prijímateľ sociálnej služby. Informácie poskytujú vedúca sociálneho úseku, sociálny pracovník a vedúca zdravotného úseku pri osobnej návšteve zariadenia.

 

Záujemcom o sociálnu službu sú poskytnuté informácie aj prostredníctvom: https://www.sdantic.sk/stante-sa-klientom/postup-pri-prijati  .

                                                       

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok