facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

V tejto sekcii budú pravidelne zverejňované zmluvy, dohody, informácie o projektoch, faktúry , ekonomicky-oprávnené náklady a výročné správy.  

Faktúry / Objednávky

ZMLUVY : 

1. Poskytnutý finančný príspevok 

2. Darovacie zmluvy

                 ZMLUVY                                                                   

ZMLUVY: 

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

PROJEKTY Dokumenty  + EON

 Odoslané faktúry 2019 

Faktúry za tovary a služby              za rok 2019

..............................................

 Odoslané faktúry 2020

Faktúry za tovary a služby              za rok 2020

.............................................

 Odoslané faktúry 2021

Faktúry za tovary a služby              za rok 2021

............................................

 Odoslané faktúry 2022

Faktúry za tovary a služby              za rok 2022

............................................

 Odoslané faktúry 2023

Faktúry za tovary a služby              za rok 2023

     

               ⇒   Prehľad poskytnutých finančných príspevkov   od roku  2019

    *********************

 

   Zoznam darovacích                       zmlúv

 

--

 

  Dohody

Licenčná zmluva IRESOFT 

 Mandátna zmluva BOZP 

 Mandátna zmluva ENERGO AUDIT

 Zmluva o spolupráci ROVNANE consulting

 Zmluva o dielo BBNET Consulting

 Zmluva o združených dodávkach zem. plynu - LAMA ENERGY

 Zmluva o udelení grantu  - Komunit. nadácia Bardejov

    Ošetrovateľská starostlivosť - Dôvera

   Ošetrovateľská starostlivosť - VŠZP

  Ošetrovateľská starostlivosť - UNION

Kód projektu:  IROP-CLLD-P964-512-004-001

 INFOMRAČNÝ                              LETÁK PROJEKTU 

 Zml. o dielo - PEhAES, a.s.

   ZMLUVA O POSKYTNUTÍ            FINANČNÉHO PRÍSPEVKU           - MAS HORNÁ TOPĽA

    Dodatok č.1  k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku

  ****************************

  Zmluva o dielo HASTRA

  ****************************

    Zmluva o poskytovaní služieb 524/19301/2022-ATYP (VV 01/2022)

 

 

    

 

⇒    Výročné správy, Rôzne, EON

***************************** 

 Politika kvality

 Cookies

 Postup pre prijímanie darov

 

           

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok