facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
1. Cena za ubytovanie
a) 1-lôžková izba samostatná 8,37 €/deň 251,10  €/30 dní
b) 1-lôžková izba v bunke 7,87 €/deň  236,10 €/30 dní 
c) 2-lôžková izba samostatná 7,37 €/deň  221,10 €/30 dní 
d) 2-lôžková izba v bunke 6,87 €/deň  206,10 €/30 dní 
       
2. Cena za stravovanie - určuje sa podľa počtu odobratých jedál a typu stravy. Cena stravy sa skladá z nákladov na nákup potravín a réžie potrebnej na prípravu stravy.
a) racionálna 5,41 €/deň  162,30 €/30 dní 
b) diabetická 6,16 €/deň  184,80 €/30 dní 
       
3. Cena za upratovanie
 a) Cena za upratovanie 0,65 €/deň  19,50 €/30 dní 
       
4. Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
a)  Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 0,40 €/deň  12,00 €/30 dní 
       
5. Cena za odkázanosť - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu
a) IV. stupeň odkázanosti 1,50 €/deň  45,00 €/30 dní 
b) V. stupeň odkázanosti 2,00 €/deň  60,00 €/30 dní 
c) VI. stupeň odkázanosti 2,50 €/deň  75,00 €/30 dní 
Výška jednotlivých položiek úhrad je zaokrúhlená matematicky.
       
© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok