facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Kedy je možný nástup do zariadenia?

Žiadateľ môže byť do Sociálneho domu ANTIC n. o., Bardejov prijatý po splnení nasledovných podmienok:

 • Bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Podá si Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Sociálnom dome ANTIC n. o., Bardejov.

 

Aké doklady, potvrdenia a osobné veci priniesť pri nástupe?

 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca
 • Preukaz ZŤP – ak je žiadateľ jeho držiteľom
 • Fotokópia aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa a jeho okolia vydané praktickým lekárom
 • Výter z hrdla, nosa, rekta
 • Psychiatrické vyšetrenie
 • Zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a dokladov, ktoré si žiadateľ donesie do zariadenia
 • Zdravotná karta od praktického lekára
 • Lieky na sedem dní a rozpis liekov
 • Týždenný dávkovač na lieky

 

Aké sú návštevné hodiny zariadenia?

Prijímatelia môžu prijímať návštevy v zariadení neobmedzene, je však potrebné rešpektovať dobu nočného pokoja.

 

Je možné zobrať prijímateľa na víkend alebo na sviatky domov?

Áno, prijímateľa je možné zobrať domov na ľubovoľný čas .

 

Je zabezpečená 24-hodinová starostlivosť?

Komplexnú 24-hodinovú  opatrovateľskú starostlivosť o klientov nepretržite 365 dní v roku zabezpečuje odborne vzdelaný službukonajúci personál pod odborným vedením skúsenej vedúcej zdravotného úseku, ktorý vykonáva i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.

 

Môžu si prijímatelia priniesť aj vlastný nábytok?

Prijímateľ sociálnej služby má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia.

 

Ako sa postupuje v prípade, ak prijímateľovi nestačí dôchodok na  pokrytie nákladov za sociálnu službu?

Pri nástupe do zariadenia prijímateľ predloží potrebné dokumenty a podľa nich sa vypracuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení, ktorej prílohou je Kalkulačný list - kompletný rozpis cien za jednotlivé služby pre daného prijímateľa, na základe ktorého sa presne vypočíta, akú sumu prijímateľ hradí z dôchodku. Ak prijímateľovi nestačí dôchodok na úhradu, vstupuje do zmluvného vzťahu tretia osoba /kontaktná osoba/, ktorý dopláca zvyšnú sumu až do výšky mesačnej úhrady na základe Zmluvy o doplatku úhrady.

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok