facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality

Cieľom a úlohou SD ANTIC, n.o., Bardejov je docieliť vysoký štandard a výkon požadovaných sociálnych služieb pre našich klientov so zámerom absolútnej bezbariérovosti v celom našom zariadení.

Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka  príspevkom,  sponzorským darom a pod. Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov.

Čo je potrebné urobiť:

Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu sociálnemu domu ANTIC n.o., Bardejov. Urobiť tak môžete prostredníctvom  „VYHLÁSENIA“, ktoré je potrebné vyplniť a do 30. apríla príslušného kalendárneho roka doručiť na príslušný  Daňový úrad. Prílohou Vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ. O vykonanie zúčtovania dane je potrebné zamestnávateľa požiadať do 15. februára príslušného kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný zúčtovanie vykonať do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste o možnosti poukázať 2% zo zaplatenej dane informovali svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Predvyplnené tlačivá – „VYHLÁSENIA“ si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.sdantic.sk (pod týmto textom), alebo Vám ich na požiadanie zašleme.

Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu sociálnemu domu ANTIC n.o., Bardejov. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca príslušného kalendárneho roka. (DP FO typ A – VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO... DP FO typ B – XII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO...).

Právnická osoba môže taktiež v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu sociálnemu domu ANTIC n.o., Bardejov. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca príslušného kalendárneho roka. (DP PO – IV.časť na strane 7).

Potrebné údaje: IČO: 42092426, Právna forma: nezisková organizácia, Obch. meno/názov: Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Sídlo: Pod papierňou 71, 08501 Bardejov.

Prikladáme tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi (Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov).

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov. Tým zlepšíme život našim klientom v sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov.

 2% Vyhlásenie 2020-DP-2020 - editovateľné [1728] (PDF)

 Potvrdenie o zaplatení dane - editovateľné (PDF)

 

Ďakujeme Vám za poukázanie

2% z Vašich daní

v daňovom priznaní .   

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok